DSC_9906_edited.jpg

יח״צ

בניית תכנית אסטרטגיית יחסי ציבור התואמת

לאסטרטגיה השיווקית והעסקית של העסק.

קידום כתבות ואייטמים בכלי התקשורת המרכזיים,

ארציים ומקומיים, בישראל.

בנייה והוצאה לפועל של תכנית אסטרטגיית יחסי ציבור התואמת לאסטרטגיה השיווקית והעסקית של העסק. קידום כתבות ואייטמים בכלי התקשורת המרכזיים.

  • כתיבת התכנים לכתבות התוכן השוטפות ברמה גבוהה, כפי שעיתונאים אוהבים לקבל, נערכת אצלנו, על ידי צוות מקצועי עם ניסיון רב. 

  • זיהוי טרנדים ומגמות לכדי כתבות. קידום כתבות מאמרי דיעה, כתבות בתכניות טלויזיה, כתבות בכלי תקשורת גדולים. 

  • עבודה שוטפת מול עיתונאים, תחקירנים ועורכים. עבודה צמודה עם הלקוחות, הנעה לפעולה ויוזמה כדי להוציא לפועל כתבות. 

  • קידום והפקה של אירועי יח"צ לעיתונאים ומפורסמים.